М-ти България
За Нас
Услуги Кадастър Картография
Контакти

За нас

М-ти България е създадена през Август 2002 година. Започва дейността си, с проекти свързани със създаване на цифрови модели на мрежи за ниско и средно напрежение за ЕНЕЛ (ENEL s.p.a.) Италия.

Предмет на дейност на фирмата е създаване на цифрови модели на кадастрални и топографски карти, изграждане на бази данни, разработката на софтуерни продукти, дигитализиране на архитектурни планове и проекти и др. Най- новите услуги, които фирмата предлага са изработване уеб сайтове и уеб програмиране.

Фирмата има опит в обаластта на информационните технологии. В дейността си до момента фирмата е работила по следните по- големи проекти:

  • мрежи за ниско напрежение - Сицилия;
  • мрежи за средно напрежение - Флоренция;
  • дигитализиране на топографски карти, на база на CTR карти;
  • дигитализиране на топографски карти, на база на ортофото снимки;
  • дигитализиране на инфраструктурата на оптичната мрежа на Albacom S.p.A.;
  • дигитализиране на 15 000 кадастрални карти, в "cxf" формат, за 2007 година.

М-ти България разполага с високо квалифициран персонал, съставен от млади специалисти с висше образование.

Фирмената ни политика е насочена към създаване на краен продукт, с много добро качество и безусловно спазване на крайните срокове.

Прилагаме гъвкав подход към всеки клиент, свързан с намиране на оптимално решение и постигане на добри резултати. Целта ни е създаването на трайни контакти и взаимоизгодно сътрудничество.