М-ти България
За Нас
Услуги Кадастър Картография
Контакти

Услуги

Предлагаме изработването на цифрови модели на различни видове топографски и географски карти, както и актуализиране на вече съществуващи модели. Създаването на конкретните цифрови модели се извършва на база на желанията на клиента и предоставената от него информация. Готовите проекти се предоставят на клиента в желания от него краен формат. още...

Изработваме цифрови модели на кадастрални карти, както и свързаната с тях информация. Предлагаме сътрудничество на фирми, занимаващи се с изработването на кадастрални карти и регистри. Имаме опит в създаването на цифрови модели на съществуващи вече кадастрални карти, както и в последващата обработка на тази информация. още...

Предлагаме създаване на онлайн софтуер. Приложения до които може да имате достъп в интернет. За създаването им използваме: html, php, JavaScript, MySQL и др.

Най новият ни продукт е: ТРЗ Онлайн. С него може да водите работни заплати на вашата фирма онлайн.

PHP програмиране, създаване на онлайн приложения в помощ на вашият бизнес.

Създаване на цифрови модели на различни видове мрежи и инфраструктура. Изграждане на модели на водопроводи, газопроводи, електрически и телефонни мрежи, както и обработка на предоставената информация в зависимост от нуждите на клиента.