М-ти България
За нас
Услуги Кадастър Картография
Контакти

Картография

Предлагаме изработването на цифрови модели на различни видове топографски и географски карти. За целта се използват сканирани изображения на вече начертани обекти, като има възможност да се добави допълнителна информация за всеки един обект, свързана с предназначението и начините му на използване.

Създаването на подобни модели включва изчертаването на всички постройки (жилищни, производствени, временни, в строеж и др.), инфраструктурни обекти (пътища, ж.п. линии, изкуствени водни канали, реки), подземни и надземни комуникации (газо-, водо-, и електропроводи), кабелни мрежи (оптични, телефонни и др.), символи (за гора, насаждения, отделно дърво, стълбове), всички видове текстове (наименования на улици, местности, отделни обекти), изолинии и отделни котировки.

Създаването на конкретните цифрови модели се извършва спрямо желанията на клиента и предоставената от него информация. Готовите проекти се предоставят в желания от клиента краен формат.

Предлагаме и актуализиране на вече създадени цифрови модели с помоща на ортофото или други видове карти с допълнителна информация.