М-ти България
За Нас
Услуги Кадастър Картография
Контакти

Кадастър

Изработваме цифрови модели на кадастрални карти, както и свързаната с тях информация. Направата на тези модели включва, изчертаване на всички парцели, номера на парцели, сгради, водни обекти, текстове, символи както и всички останали елементи на една кадастрална карта.

Предлагаме сътрудничество на фирми, занимаващи се с изработването на кадастрални карти и регистри. Имаме опит в създаването на цифрови модели на съществуващи вече кадастрални карти, както и в последващата обработка на тази информация.

Предлагаме сътрудничество на фирми, занимаващи се с изработването на кадастрални карти и регистри. Имаме опит в създаването на цифрови модели на съществуващи вече кадастрални карти, както и в последващата обработка на тази информация.